XVII Memoriał Mariana Jankowskiego

08-09.06.2019

Organizator: Sekcja Żeglarska Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu.
Adres organizatora: 60-480 Poznań – Kiekrz, ul. Nad Jeziorem 103
Przedstawiciel organizatora : Antoni Pawłowski tel.: 601-736-274
Miejsce regat: Jezioro Kierskie

KLASY TURYSTYCZNE:
Zgłoszenia do regat turystycznych przyjmowane będą w biurze regat na terenie organizatora w dniu regat 8.06.2019 w godzinach 14:00 – 14:30

pobierz szczegóły w PDF