Przepisy

Poznaj Vi swojej łódki

Wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w tej zabawie zapraszam do ( w miarę uczciwego) podania rzeczywistych parametrów swojej łódki w celu sporządzenia i opublikowania na naszej stronie indywidualnych współczynników ( Vi ) dla celów porównawczych a może i do rozegrania regat w tej formule.

Ja zamieszczam wypełnioną przykładowo tabelę (tutaj do pobrania) z której widać jaki wpływ ma Vi i czas rzeczywisty na ostateczną klasyfikację.

Niezbędne informacje to:

  • Typ Jachtu
  • Nazwa, nr rej. lub inne oznaczenie
  • Długość w cm
  • Waga w kg jachtu gotowego do żeglugi ( bez załogi)
  • Powierzchnia żagli podstawowych ( w żegludze na wiatr ) aktualnie używanych w m2
  • Suma współczynników korygujących

I przesłania tych danych na adres administrator@rjkp.pl

Z żeglarskimi pozdrowieniami
Jerzy Mainka