Przepisy

Nowe zasady rozgrywania i organizacji regat turystycznych

.pdf Przepisy Klasowe Jachtów Klas T – edycja 2017-2020.pdf wykaz jachtów seryjnych ze współczynnikami Vp.doc wniosek o licencję na przeprowadzenie regat rekreacyjnych.doc instrukcja żeglugi regat rekreacyjnych.doc zawiadomienie o regatach rekreacyjnych.doc zgłoszenie do regat rekreacyjnych.pdf zasady organizacji regat żeglarskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ

Poznaj Vi swojej łódki

Wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w tej zabawie zapraszam do ( w miarę uczciwego) podania rzeczywistych parametrów swojej łódki w celu sporządzenia i opublikowania na naszej stronie indywidualnych współczynników ( Vi ) dla celów porównawczych a może i do rozegrania regat w tej formule.

Ja zamieszczam wypełnioną przykładowo tabelę (tutaj do pobrania) z której widać jaki wpływ ma Vi i czas rzeczywisty na ostateczną klasyfikację.

Niezbędne informacje to:

Typ JachtuNazwa, nr rej. lub inne oznaczenieDługość w cmWaga w kg jachtu gotowego do żeglugi ( bez załogi)Powierzchnia żagli podstawowych ( w żegludze na wiatr ) aktualnie używanych w m2Suma współczynników korygujących

I przesłania tych danych na adres administrator@rjkp.pl

Z żeglarskimi pozdrowieniamiJerzy Mainka

zaktualizowane przepisy regatowe 2009-2012

.pdf pobierz przepisy regatowe 2009-2012.pdf pobierz Przepisy Pomiarowe Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych