page_header_26

XVI MEMORIAŁ MARIANA JANKOWSKIEGO

9-10.06.2018

Organizator: Sekcja Żeglarska Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu.
Adres organizatora: 60-480 Poznań – Kiekrz, ul. Nad Jeziorem 103
Przedstawiciel organizatora : Antoni Pawłowski tel.: 601-736-274
Miejsce regat: Jezioro Kierskie

KLASY TURYSTYCZNE:
Sobota 10.06.2018, 14.00-14.30 – zgłoszenia do regat
ok 15.00 – start do I wyścigu (po zakończeniu wyścigów dla klas regatowych)

Przewiduje się rozegranie 2 wyścigów dla klas turystycznych

pobierz szczegóły w PDF

INFORMACJA

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego realizując zalecenie Komisji Rewizyjnej zwraca się z prośbą do wszystkich Członków Klubu o uregulowanie zaległości w składkach i innych opłatach za rok 2017 i lata wcześniejsze do dnia 31.05.2018 r.

Osoby które nie uregulują swoich zobowiązań wobec Klubu w w/w terminie zgodnie ze Statutem Klubu mogą zostać skreślone z listy Członków.

Informacje na temat aktualnego zadłużenia można uzyskać u Kolegi Jerzego Mainki tel. 606 229 464

Sekretarz Klubu
Jarosław Bętkowski