OGŁOSZENIE

Zarząd Klubu uprzejmie informuje, że od dnia 17 czerwca będą robione porządki wokół hangaru i w środku. W związku z tym prosimy wszystkich członków o widoczne oznakowanie swoich sprzętów które są przechowywane w tych miejscach. Sprzęty nie oznaczone będą traktowane jako porzucone i będą podlegały utylizacji. Oznakowanie sprzętu proszę zgłaszać do Bosmana.

Za Zarząd
Jan Czapracki
(Komandor RJKP)