Kategoria: Wszystkie wpisy

Zawiadomienie

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 31.08 br. o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu RJKP w Kiekrzu ul. Wilków Morskich 45 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

Plan obrad NWZC RJKP:
1. Otwarcie obrad i zagajenie Komandora Klubu.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej na NWZC RJKP.
5. Informacja Zarządu o zmianie warunków wywozu śmieci.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej.
7. Wolne głosy i wnioski Członków NWZC RJKP i przeprowadzenie głosowań nad wnioskami.
8. Zakończenie obrad.

Niniejszym zawiadamiamy, że w przypadku braku kworum na NWZC RJKP w wyznaczonym powyżej terminie, ustala się termin drugiego NWZC RJKP na dzień 31.08 br. na godz. 18:30

Z poważaniem
Jarosław Bętkowski
Sekretarz Klubu

ZAPROSZENIE

Zarząd RJKP zaprasza wszystkich Członków na uroczystość 50-lecia Klubu, które odbędzie się 22.08.2020r o godz. 19:00 w hangarze klubowym.

Miło nam też poinformować, że na tej uroczystości świętować będziemy również 100-lecie urodzin naszego Członka Bronisława Berdychowskiego.

Komandor Klubu
Jan Czapracki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RJKP

Zarząd RJKP uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26.06 br. o godzinie 19:00 w siedzibie Klubu RJKP w Kiekrzu ul. Wilków Morskich 45 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

Plan obrad ZWZC RJKP:

  1. Otwarcie obrad i zagajenie Komandora Klubu.
  2. Wybór przewodniczącego obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej na ZWZC RJKP.
  4. Sprawozdania członków Zarządu RJKP o działaniu Zarządu za 2019r. w tym: sprawozdanie Komandora Klubu, Skarbnika Klubu i Komandora ds. sportowych.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej w sprawie kontroli działań Zarządu za 2019r.
  6. Głosowanie Członków Walnego Zgromadzenia nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu RJKP za 2020r.
  7. Wybory uzupełniające Zarządu .
  8. Wolne głosy i wnioski Członków ZWZC RJKP i przeprowadzenie głosowań nad wnioskami.
  9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej z zaprotokołowanych wniosków i wyników głosowań.
  10. Zakończenie obrad.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania mandatu dla członka zwyczajnego na ZWZC RJKP będzie potwierdzona przez Skarbnika Klubu uregulowana sytuacja finansowa względem RJKP w zakresie zapłaconych składek członkowskich. Jednocześnie nadmieniamy, iż wpłaty członków zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet składek i opłat zaległych z poprzednich okresów rozliczeniowych.

zawiadamiamy, że w przypadku braku kworum na ZWZC RJKP w wyznaczonym powyżej terminie, ustala się termin drugiego ZWZC RJKP na dzień 26.06 br. na godz. 19:30

Z poważaniem
Jarosław Bętkowski
Sekretarz Klubu