Kategoria: Wszystkie wpisy

Otwarcie Sezonu Żeglarskiego 2024r.

Z A W I A D O M I E N I E

Koleżanki i Koledzy

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego uprzejmie informuje, że w dniu 11 maja 2024r. ( w sobotę) o godzinie 17:00 na terenie Klubu odbędzie się uroczyste otwarcie Sezonu Żeglarskiego 2024r. i podniesienie bandery , a po części oficjalnej serdecznie zapraszamy wszystkich członków Klubu, wraz z rodzinami, na  poczęstunek i miłą zabawę.

W dniu 10 maja w godzinach popołudniowych i 11 maja od godziny 10:00 odbędą się prace porządkowe w klubowym hangarze oraz na terenie ośrodka. W celu sprawnej organizacji prac proszę o zgłoszenia SMS lub tel. do kol. Piotra Paweleckiego (nr.tel. w wysłanym zawiadomieniu sms) Zarząd RJKP serdecznie zachęca wszystkich członków Klubu do udziału w tym czynie.

Z Żeglarskim Pozdrowieniem
Marek Berdychowski
Komandor RJKP