Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RJKP

19.04.2016

Zarząd RJKP uprzejmie zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia br. o godzinie 19:00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych w Poznaniu, ul. Żydowska 4 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RJKP.