Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RJKP

09.04.2019

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia br. o godzinie 19:00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych w Poznaniu, ul. Żydowska 4 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

szczegóły w pliku