Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RJKP

11.04.2018

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia br. o godzinie 19.00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych w Poznaniu, ul. Żydowska 4 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

szczegóły w PDF