XVI MEMORIAŁ MARIANA JANKOWSKIEGO

9-10.06.2018

Organizator: Sekcja Żeglarska Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu.
Adres organizatora: 60-480 Poznań – Kiekrz, ul. Nad Jeziorem 103
Przedstawiciel organizatora : Antoni Pawłowski tel.: 601-736-274
Miejsce regat: Jezioro Kierskie

KLASY TURYSTYCZNE:
Sobota 10.06.2018, 14.00-14.30 – zgłoszenia do regat
ok 15.00 – start do I wyścigu (po zakończeniu wyścigów dla klas regatowych)

Przewiduje się rozegranie 2 wyścigów dla klas turystycznych

pobierz szczegóły w PDF