Komunikat

Uchwała Zarządu RJKP

Od dnia 01.01.2021 r wszyscy Członkowie RJKP są zobowiązani wnosić składki i inne opłaty na rzecz Klubu za pośrednictwem Banku .

Sekretarz Klubu
Jarosław Betkowki