Komunikat

Szanowni Członkowie  Klubu RJKP

Zarząd Klubu informuje ,że mimo pandemii korona wirusa bieżąca działalność Klubu jest prowadzona.  Apelujemy do wszystkich naszych Członków o zachowanie  zdrowego rozsądku i stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Na terenie Klubu obowiązują wszystkie zarządzenia Władz tak jak na pozostałym obszarze Kraju.

Mając jednak nadzieję, że sytuacja w najbliższym czasie ulegnie poprawie planujemy  Uroczyste Rozpoczęcie Sezonu przeprowadzić w weekend majowy 2020 a Walne Zgromadzenie Członków  w drugiej połowie maja.

W miarę rozwoju sytuacji będzie informować naszych Członków od dokładnych terminach. Proszę śledzić tablicę Ogłoszeń w Klubie i naszą stronę internetową  www.rjkp.pl. W miarę możliwości  informację będziemy rozsyłać także przez sms-y .

                                                     Komandor Klubu

                                                           Jan Czapracki