Miesiąc: czerwiec 2019

OTWARTE REGATY RZEMIEŚLNIKA

29.06.2019 (sobota)

Data i miejsce regat:
Regaty zostaną rozegrane w dniu 29.06.2019 r.(sobota) na Jeziorze Kierskim w Poznaniu. Na przystani RJKP
Start do pierwszego wyścigu przewidziany na godz.13.30

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
🔸 Przepisami Regatowymi żeglarstwa lsAF
🔸 Przepisami polskiego związku żeglarskiego dla regat sportowo -rekreacyjnych
🔸 Regulaminem rozgrywania i punktacj.i regat sportowo rekreacyjnych Pucharu Prezesa WOZŻ
🔸 Niniejszym zawiadomieniem o regatach i instrukcją żeglugi.

lnstrukcja Żeglugi opracowana będzie przez SG i wywieszona na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem regat.

Regaty zostaną rozegranie w klasach : T1, T2, T3, TR, Omega Turystyczna

Warunki uczestnictwa:
🔸 dokonanie zgłoszenia od godz.12.30 do l3.00
🔸 wpłacenie wpisowego w wysokości 40,-PLN od jachtu kabinowego; 30,-PLN omega
🔸 posiadanie odpowiednich uprawnień żeglarskich
🔸 posiadanie ubezpieczenia oc jachtu

Nagrody: Medale i dyplomy

Zakończenie regat i wręczenie nagród planowane jest na godz.17.30 w dniu regat

KOMUNIKAT

Zarząd Klubu informuje że :

– wszystkie jachty znajdujące się na terenie Klubu zobowiązane są nakleić logo Kluby – więcej informacji u Bosmana

– istnieje możliwość zwrotu wpisowego do regat okręgowych i wyższych – więcej informacji u Komandora ds Sportowych

XVII Memoriał Mariana Jankowskiego

08-09.06.2019

Organizator: Sekcja Żeglarska Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu.
Adres organizatora: 60-480 Poznań – Kiekrz, ul. Nad Jeziorem 103
Przedstawiciel organizatora : Antoni Pawłowski tel.: 601-736-274
Miejsce regat: Jezioro Kierskie

KLASY TURYSTYCZNE:
Zgłoszenia do regat turystycznych przyjmowane będą w biurze regat na terenie organizatora w dniu regat 8.06.2019 w godzinach 14:00 – 14:30

pobierz szczegóły w PDF