19.08.2023 – OTWARTE REGATY RZEMIEśLNlKA

Organizator regat

RZEMIELŚNICZY JACHT KLUB POZNANSKI

Poznań ul. Wilków Morskich 45

Data i miejsce regat

Regaty zostaną rozegrane w dniu 19.08.2023 r.(sobota) na Jeziorze Kierskim w Poznaniu. Na przystani RJKP

Start do pierwszego wyścigu przewidziany na godz. 12.00

Przepisy

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

  • Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF
  • Przepisami Polskiego Związku Zeglarskiego dla regat sportowo — rekreacyjnych Regulaminem rozgrywania i punktacji regat sportowo rekreacyjnych Pucharu Prezesa WOZŻ Niniejszym zawiadomieniem o regatach i instrukcji żeglugi.

lnstrukcja Żeglugi

lnstrukcja Żeglugi opracowana będzie przez SG i wywieszona na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem regat

Klasy

Regaty zostaną rozegranie w klasach : T1 ; T2 ; T3 ; T Sport ; Open 6,3 ; Omega Standard

Warunki uczestnictwa

  • dokonanie zgłoszenia od godz. 10.30 do 11.30
  • wpłacenie wpisowego w wysokości:
  • 40 PLN od jachtu kabinowego
  • 30 PLN od jachtu otwartopokładowego
  • posiadanie odpowiednich uprawnień żeglarskich posiadanie ubezpieczenia OC jachtu

Nagrody

Medale i dyplomy dla pierwszych trzech załóg z klasy

Zakończenie regat i wręczenie nagród planowane jest na godz. 16.30 w dniu regat.

Osoba kontaktowa – Norbert Nowacki, tel: 602 650 998

                                                   Komandor RJKP

Marek Berdychowski