Miesiąc: sierpień 2020

Zawiadomienie

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 31.08 br. o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu RJKP w Kiekrzu ul. Wilków Morskich 45 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego.

Plan obrad NWZC RJKP:
1. Otwarcie obrad i zagajenie Komandora Klubu.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej na NWZC RJKP.
5. Informacja Zarządu o zmianie warunków wywozu śmieci.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej.
7. Wolne głosy i wnioski Członków NWZC RJKP i przeprowadzenie głosowań nad wnioskami.
8. Zakończenie obrad.

Niniejszym zawiadamiamy, że w przypadku braku kworum na NWZC RJKP w wyznaczonym powyżej terminie, ustala się termin drugiego NWZC RJKP na dzień 31.08 br. na godz. 18:30

Z poważaniem
Jarosław Bętkowski
Sekretarz Klubu

ZAPROSZENIE

Zarząd RJKP zaprasza wszystkich Członków na uroczystość 50-lecia Klubu, które odbędzie się 22.08.2020r o godz. 19:00 w hangarze klubowym.

Miło nam też poinformować, że na tej uroczystości świętować będziemy również 100-lecie urodzin naszego Członka Bronisława Berdychowskiego.

Komandor Klubu
Jan Czapracki