Miesiąc: kwiecień 2020

Komunikat

Szanowni Członkowie  Klubu RJKP

Zarząd Klubu informuje ,że ze względu na utrzymującą się pandemię koronawirusa  zmuszony jest przesunąć  terminy Uroczystego Rozpoczęcia Sezonu i Walnego Zgromadzenia Członków . Nowe terminy dla w/w wydarzeń zostaną podane niezwłocznie po zaistnieniu warunków umożliwiających ich przeprowadzenie .

Proszę śledzić Tablicę ogłoszeń w Klubie i naszą stronę internetową  www.rjkp.pl . W miarę możliwości  informację będziemy rozsyłać także przez sms-y .

                                                        Komandor Klubu

                                                           Jan Czapracki