Miesiąc: maj 2018

INFORMACJA

Zarząd Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego realizując zalecenie Komisji Rewizyjnej zwraca się z prośbą do wszystkich Członków Klubu o uregulowanie zaległości w składkach i innych opłatach za rok 2017 i lata wcześniejsze do dnia 31.05.2018 r.

Osoby które nie uregulują swoich zobowiązań wobec Klubu w w/w terminie zgodnie ze Statutem Klubu mogą zostać skreślone z listy Członków.

Informacje na temat aktualnego zadłużenia można uzyskać u Kolegi Jerzego Mainki tel. 606 229 464

Sekretarz Klubu
Jarosław Bętkowski